คู่มือการใช้งาน Potato Feeding Bottle

01 – โครงสร้างขวดนม และคุณสมบัติ

1. ฝาครอบกันฝุ่น : ช่วยคลุม และป้องกันจุกนมจากการปนเปื้อน การหก หรือนมที่จะไหลออกมาใน ขณะที่เก็บ หรือเคลื่อนย้าย
2. จุกนม : ผลิตด้วยยางซิลิโคนที่สัมผัสกับอาหารได้ มีความนุ่ม ยืนหยุด รูปทรงแบบ Bionic
3. วาล์ว : มีประสิทธิภาพในการทำให้อากาศภายในขวด และภายนอกขวดมีความสมดุล ให้การดูดนมเป็นไปด้วยความไหลลื่น ป้องกันการสำลัก
4. ห่วงล๊อค : เป็นรูปวงกลม ใช้ในการยึดจุกนมไว้กับขวดนม
5. ถ้วยดูด : เมื่อใช้ร่วมกับถ้วยดูด PP แบบเดิมอย่างสมบูรณ์แบบ ระบบระบายอากาศที่คาดหวังว่าจะ สามารถช่วยลดอาการท้องอืดและอาเจียนได้ ทำให้การดูดนุ่มนวล และสะดวกสบายยิ่งข้ึน
6. ลูกตุ้มถ่วง PP : เป็นลูกตุ้มถ่วงปลายท่อดูด เคลือบด้วยพลาสติก PP มีความสวยงาม ปลอดภัย ถูก สุขลักษณะ เพื่อถ่วงให้ปลายท่อดูดจุ่มอยู่ในน้ำไม่ว่าขวดนมจะเอียง หรือคว่ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่เด็กสามารถหมุนเล่นขวดอย่างอิสระได้ 360 องศา
7. ตัวขวดนม : (ใช้วัสดุต่างกันในแต่ละรุ่นของขวดนม) โดยทุกรุ่นใช้วัสดุที่สัมผัสกับอาหารได้
8. มือจับ : ที่จับรูปทรงการ์ตูนสอดคล้องกับการออกแบบรูปทรงที่จับ และเด็กมีความสุขเมื่อได้จับ

 

02 – การใช้ Nipple Needle (เข็มเจาะจุกนม)

 • รูของจุกนม หรือวาล์วของขวดนม มีแนวโน้มที่จะยึดเกาะ และอุดตัน เมื่อถูกใช้ในคร้ังแรก หรือถ้าไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน ดังน้ัน การให้นมแบบปกติอาจจะไม่สามารถท าได้ แนะนำให้ใช้เข็มเจาะจุก นมในการเจาะ

(การเจาะวาล์ว และรูจุกนม)

 • ใช้ปลายแหลมของเข็มเจาะจุกนม เจาะเข้าไปด้านในของรูจุกนมและวาล์ว โดยเจาะจากข้างนอกเข้าข้างในและตรวจสอบว่ามันเจาะทะลุ ไม่อุดตันหรือได้รับความเสียหาย

ข้อควรระวัง

 • ขณะที่เจาะจุกนมและวาล์ว ควรทำด้วยความนุ่มนวลเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างของจุกนม ยิ่งไปกว่าน้ันเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพต่อการดูดนม ไม่ควรดัดแปลงขนาดของรูจุกนม หรือวาล์ว

 

03 – รายละเอียดการทำความสะอาด

 • อันดับแรก ล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำยาล้างมือ
 • ก่อนที่จะใช้ ต้องแช่ในน้ำอุ่นก่อน และจากน้ันทำความสะอาดขวดนม จุกนม และอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยความระมัดระวัง
 • เติมน้ำในเครื่องฆ่าเชื้อประมาณ 70% แยกชิ้นส่วนขวดนม จุกนม และอุปกรณ์อื่นๆ ออกจากกัน และใส่ลงในเครื่องฆ่าเชื้อ ต้มเป็นเวลา 5 นาทีเพื่อฆ่าเชื้อ (ขวดนมที่เป็นสแตนเลสไม่สามารถนำมาต้มได้)
 • ระวังการสัมผัสกับตัวหม้อต้มและก้นหม้อในขณะที่กำลังอยู่ในการะบวนการฆ่าเชื้อ

04 – การชงนม และการป้อนนม

ขั้นที่ 1 : ล้างมือ เติมน้ำต้มเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียส ในขวดที่ผ่านการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วตามคำแนะนำที่เกี่ยวกับอายุของเด็กและตารางการให้นมผง และเติมนมตามจำนวนที่เหมาะสม ควรใส่ที่ละน้อยและไม่ควรใส่หนาแน่นเกินไป

ขันที่ 2 : ประกอบจุกนมกับตัวขวดให้ถูกต้องปิดฝาขวดและเขย่าเบาๆ ไปทางซ้ายและขวาสลับกันจนกว่านม และน้ำจะละลายเป็นเน้ือเดียวกัน

ขั้นที่ 3 : ตรวจสอบอุณหภูมิของนมก่อนที่จะป้อนลูก จากน้ันอุ้มเด็กด้วยมือเดียว โดยให้ศรีษะของเด็กพิงกับแขนของผู้ป้อน ยกหัวเด็กข้ึนเล็กน้อยและเอามืออีกข้างจับขวดนมเพื่อป้อนนมให้เด็ก

ขั้นที่ 4 : ระยะเวลาที่ดีในการป้อนนมคือไม่เกิน 10-15 นาที หลังจากให้นมเสร็จแล้วให้จับเด็กในท่านั่งหลังตรงซักพักเพื่อช่วยให้เด็กเรอออกมา

 

05 – คำเตือน และข้อควรระวัง

 • ควรใช้ผลิตภัณฑ์น้ีภายใต้การกำกับดูแลของผู้ใหญ่
 • ไม่ควรใช้จุกนม เป็นเหมือนจุกนมปลอม (จุกที่ให้เด็กกัดเล่น)
 • การดูดนมเป็นเวลานานจะทำให้เกิดโรคฟันผุ
 • อุณหภูมิของอาหารต้องตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะป้อนเด็ก


เกี่ยวกับตัวขวดนม

 • ล้างขวดนมด้วยความระมัดระวังด้วยน้ำอุ่นก่อนที่จะใช้คร้ังแรก และหลังจากใช้เสร็จแต่ละคร้ังให้ แช่ขวดนมในน้ำต้มเดือดเพื่อฆ่าเชื้อเป็นเวลา 5 นาที สำหรับผลิตภัณฑ์และจุกนม
 • เมื่อทำความสะอาด ให้ทำด้วยความใส่ใจ ไม่วางส่วนใดๆ ของขวดนมให้สัมผัสกับผนังของหม้อต้มมิฉะน้ันจะทำให้เสียรูป หรือเกิดอันตรายได้ง่าย
 • ตัวขวด จุกนม และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ไม่ควรนำเข้าเตาอบ หรือเตาอบคลื่นแสงเพื่อให้อาหารร้อนหรือฆ่าเชื้อ

 

สำหรับผลิตภัณฑ์และจุกนม

 • ตรวจสอบความเรียบร้อยแต่ละคร้ังก่อนใช้งานและจับหัวนมยืดออกทุกทิศ ควรทิ้งทันทีหากเสียหายหรือชำรุด
 • ไม่ควรวางจุกนมไว้ในที่โดนแสงโดยตรงหรือบริเวณที่ร้อน หรือการสัมผัสเป็นระยะเวลานานกับน้ำยาฆ่าเชื้อซึงเป็นหน่ึงในกรณีที่จะทำให้จุกนมเสียหาย
 • ฆ่าเชื้อในน้ำร้อนเป็นเวลา 5 นาที ก่อนใช้จุกนมในคร้ังแรก
 • ปริมาณน้ำควรเพียงพอในระหว่างการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำเดือดเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูปที่เกิดจากการ สัมผัสกับก้นหม้อหรือส่วนอื่นๆ ของหม้อเป็นเวลานานด้วยความร้อนสูง
 • ฆ่าเชื้อหรือทำความสะอาดก่อนใช้ ไม่เหมาะสมที่จะใช้จุกชนิดหลอดดูดกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 เดือน
 • ส่วนประกอบท้ังหมด เมื่อไม่ใช้ควรเก็บให้พ้นจากมือเด็ก เพื่อหลีกเลี่ยงการบริโภคโดยไม่ได้ต้ังใจ หรืออันตรายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได้ ไม่ควรใช้ขวดนม หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของขวดนมเป็นเหมือนกับของเล่น
 • เก็บลูกตุ้มถ่วง PP ให้พ้นจากมือเด็กเพื่อหลีกเลี่ยงเด็กกลืนโดยไม่ได้ต้ังใจ หรืออันตรายอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ ไม่ควรใช้ขวดนมหรือส่วนประกอบอื่นๆ ของขวดนมเป็นเหมือนกับของเล่น
 • เพื่อให้ไม่ทำลายสารอาหารที่อยู่ในนมผง ควรละลายนมผงในน้ำอุ่นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียส
 • เก็บเข็มเจาะจุกนมให้พ้นจากมือเด็กเพื่อหลีกเลี่ยงเด็กกลืนโดยไม่ได้ต้ังใจ หรืออันตรายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได้ ไม่ควรใช้ขวดนมหรือส่วนประกอบอื่นๆ ของขวดนมเป็นเหมือนกับของเล่น
 • เก็บขวดนมในที่แห้ง สะอาด และระบายอากาศได้ดี เก็บให้พ้นจากความร้อน
 • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความร้อนโดยใช้ไมโครเวฟ ควรคนหรือแกว่งให้ทั่วเพื่อให้แน่ใจว่าร้อนอย่างสม่ำเสมอ และควรตรวจสอบอุณภูมิก่อนให้นม
 • กรุณาทิ้งสารดูดความชื้นที่อยู่ในขวดนม ไม่ควรเอามาเล่นกับเด็ก

Connect With Us

CALL : 098-849-8189
EMAIL : [email protected]

Start Our Companionship

once a friends,
a never ending benefits

© 2019 Genally All Rights Reserved