5 เหตุผลเรื่องจังหวะ (Beat) ช่วยพัฒนาทักษะสมอง (EF)

5 เหตุผลเรื่องจังหวะ (Beat) ช่วยพัฒนาทักษะสมอง (EF)

จังหวะ (Beat) มีอยู่ในตัวเด็กทุกคน เพราะทุกคนเกิดมาพร้อมกับจังหวะ ไม่ว่าจะเป็นจังหวะหัวใจของแม่ การดูดนม การหายใจ ล้วนเป็นจังหวะที่อยู่ติดตัวเรา ดังนั้นการใช้การเล่น หรือการเลือกอุปกรณ์ของเล่น ที่เน้นให้เด็กรู้จักจับจังหวะจึงเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะเหล่านี้อีกทางหนึ่ง รวมไปถึงการเลือกเกมที่มีเสียงมาเป็นส่วนประกอบ ก็เป็นกิจกรรมที่เด็กชื่นชอบ เพราะสนุก เพลิดเพลิน เปิดใจ พร้อมเรียนรู้อย่างจดจ่อ มีสมาธิ โดยไม่รู้สึกว่ากำลังเรียนรู้

  1. พัฒนาสมอง

จังหวะ หรือกิจกรรมจังหวะดนตรี ทำให้สมองส่วนต่างๆ ได้ทำงานเชื่อมประสาทกันอย่างสมบูรณ์ ฝึกสมองผ่านการจับจังหวะดนตรี จับการฟัง การแยกประสาทซ้าย-ขวาในการขยับร่างกาย ส่งผลให้สมองมีความฉับไว

  1. ควบคุมร่างกายได้ดี

พัฒนาสมองด้านการควบคุมการทรงตัว (ระบบเวสติบูลาร์) ที่ทำให้สามารถทรงตัวได้ดี รับรู้ตำแหน่งและท่าทางของตัวเอง และเคลื่อนไหวได้อย่างมีคุณภาพ คนที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัว กลัวหกล้ม กลัวการเคลื่อนไหว ทำให้อารมณ์เสียง่ายเพราะควบคุมร่างกายไม่ได้ดังใจ ซึ่งการใช้จังหวะดนตรี และการเคลื่อนไหว

ร่างกายประกอบจังหวะดนตรี เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นระบบนี้ได้ดี

  1. ส่งเสริมทักษะภาษา

หากสังเกตวิธีการพูดของเด็กเล็ก จะมีลักษณะคล้ายๆ การร้องเพลง จังหวะหรือสื่อการเรียนรู้ที่เป็นเสียงต่างๆ จะช่วยกระตุ้นให้พัฒนาการด้านการพูด การอ่าน การสื่อสารกับผู้อื่นดี ซึ่งยังช่วยในการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วย

  1. ควบคุมและยับยั้งชั่งใจได้

Brain Executive Functions (EF) คือความสามารถของคนเราในการควบคุม กำกับ และจัดการกับ ความคิด อารมณ์ และการกระทำ เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายตามที่เราต้องการได้ จังหวะต่างๆ  โดยเฉพาะจังหวะเสียงดนตรีเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นให้วงจรสมอง EF ทำงาน ซึ่งไปช่วยกำกับความยับยั้งชั่งใจของเด็กได้

  1. มีสมาธิ

การใช้กิจกรรมจังหวะกับเด็ก จะช่วยฝึกสมาธิโดยไม่รู้ตัว เพราะเด็กต้องตั้งใจฟังเสียงเพื่อจับจังหวะ เป็นการฝึกความอดทน รู้จักอยู่กับตัวเอง โฟกัสอยู่กับอะไรได้นานๆ

LIKU Edu Mats เป็นหนี่งในสื่อการเรียนรู้ ที่ใช้เสียง และจังหวะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำคัญ มีนวัตกรรม OID (Option Identification) ที่จะพิมพ์จุดเล็กๆ ลงบนสื่อลิคู แล้วถูกสแกนและรับรู้โดยปากกาพูดได้ (LIKU Sound Pen) ออกมาเป็นเสียงบอกคำศัพท์ถึง 6 ภาษาด้วยกัน

นอกจากนี้ เสื่อลิคูยังทำความสะอาดง่าย และไม่มีการใช้สายไฟหรือต่อวงจรไฟฟ้าแต่อย่างใด เรียกว่าปลอดภัยแน่นอนสำหรับลูกน้อยแน่นอนค่ะ       

ข้อมูลอ้างอิง :

Mommymore.com

rajanukul.go.th

 

Tag : ดนตรี, พัฒนาการเด็ก, พัฒนาสมอง, ทักษะภาษา, จังหวะ, สมองเด็ก

Connect With Us

CALL : 098-849-8189
EMAIL : [email protected]

Start Our Companionship

once a friends,
a never ending benefits

© 2019 Genally All Rights Reserved