5 เหตุผลเรื่องจังหวะ (Beat) ช่วยพัฒนาทักษะสมอง (EF)

5 เหตุผลเรื่องจังหวะ (Beat) ช่วยพัฒนาทักษะสมอง (EF) จังหวะ (Beat) มีอยู่ในตัวเด็กทุกคน เพราะทุกคนเกิดมาพร้อมกับจังหวะ ไม่ว่าจะเป็นจังหวะหัวใจของแม่ การดูดนม การหายใจ ล้วนเป็นจังหวะที่อยู่ติดตัวเรา ดังนั้นการใช้การเล่น หรือการเลือกอุปกรณ์ของเล่น ที่เน้นให้เด็กรู้จักจับจังหวะจึงเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะเหล่านี้อีกทางหนึ่ง รวมไปถึงการเลือกเกมที่มีเสียงมาเป็นส่วนประกอบ ก็เป็นกิจกรรมที่เด็กชื่นชอบ เพราะสนุก เพลิดเพลิน

Read More

Connect With Us

CALL : 098-849-8189
EMAIL : [email protected]

Start Our Companionship

once a friends,
a never ending benefits

© 2019 Genally All Rights Reserved